शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १० वी ) ज्या शाळांनी अजूनही निकाल पत्र जमा केलेली नाही त्यांनी ०३ जुलै २०२१ रोजी पर्यंत वितरण केंद्रावर जमा करावी.
मुख्य पान         आमच्याबद्दल         सभासद         परिपत्रके          संपर्क
कार्यपद्धती

नमुना अर्ज

नियम व कायदे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिकनियम २०१५


  मंडळाचे साहित्य वितरण करणे व स्विकारणे साठी मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्रांच्या नि नियुक्ती बाबत    2018-04-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-03-28


  दि. १६ ते २२ मार्च या कालावधीत जलजागृती सप्ताह साजरा करणेबाबत ....    2018-03-17


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणीस बहिष्काराबाबत    2018-03-07


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( १० वी. ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी. ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०१८ परिरक्षक सुरक्षितबाबत    2018-03-06


  MHTCET, JEE, NEET साठीचे " ऑनलाईन प्रिपरेशन पोर्टल " बाबत    2018-03-03


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (1)    2018-02-28


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (2)    2018-02-28


  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ परीक्षा केंद्रावर नियोजित वेळेनंतर आल्याने प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत    2018-02-27


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-02-23


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या माध्यमिक (इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी हस्तपोहोच करण्याबाबत    2018-02-16


  दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा. पंतप्रधान महोदयाचा विदार्थ्यांशी संवादाबाबत ......    2018-02-14


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत    2018-02-13


  उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण मे / जून २०१८ ऑनलाईन माहिती मागविणेबाबत ( मुदतवाढ )    2018-02-12


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०१८ परीक्षेत नियमित प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कलचाचणी परीक्षा ऑनलाईन (online ) घेणेबाबत    2018-02-11


  राष्ट्रीय व राज्य पातळीवररील क्रीडा स्पर्धेत स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडू विदयार्थ्यांना शाळेत उपस्तितीबाबत सवलतीबाबत (National and state patalivararila Games upastitibabata school vidayarthyanna tournament players who share savalatibabata)    2018-02-10


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  फेब्रु. / मार्च २०१८ ,मध्ये घेण्यात येणाऱ्या कलचाचणी बाबत    2018-02-05


  इ. १० वी ग्रेड लिस्ट बाबत ......    2018-02-05


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र मार्च २०१८ परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रिका (hall Ticket ) प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत ......    2018-02-05


  MHT CET, JEE, NEET साठी प्रश्नपेढी बाबत ......    2018-02-03


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धतीबाबत व अतिरिक्त गुण देण्याचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत..    2018-02-01


  appointment as chief conductor for ssc    2018-01-31


  इ. १० वी व १२ वी ची प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत .....    2018-01-31


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ प्रवेशपत्रिका (hollticket)तपासणीबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ च्या प्रवेशपत्रिका व प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा साहित्य वितरणाबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक "माहिती तंत्रज्ञान " विषय शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत    2018-01-22


  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./ मार्च २०१८ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरण्याबाबतच्या व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना    2018-01-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या तोंडी /प्रकल्प /अंतर्गत परीक्षा तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षा तारखांबाबत    2018-01-17


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत ....    2018-01-15


  इ.११ वी व इ.१२ वी स्तरावरील पुनश्च पुनर्रचित मेकॅनिकल टेक्नोलोंजि विषयाच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या (HSC Vocational) अंमलबजावणी बाबत.    2018-01-12


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची कार्यपद्धती    2018-01-12


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-10


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-09


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (1)....    2018-01-08


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (2).....    2018-01-08


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०१८ साठी खाजगी विद्यार्थ्यांची प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.    2018-01-08