मुख्य पान         आमच्याबद्दल         सभासद         परिपत्रके          संपर्क
कार्यपद्धती

नमुना अर्ज

नियम व कायदे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५


  विभागीय मंडळातर्गत जिल्हा स्तरावरील समुउपदेशकांच्या नियुक्ती बाबत.  09-07-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०२४ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या,आलेख, नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर्स व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत.  09-07-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ चे प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापनाचे ऑनलाईन पध्दतीने गुण भरणेबाबत.  08-07-2024  जुलै -ऑगस्ट २०२४ मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेकरिता हेल्पलाईन सेवेबाबत  08-07-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी)पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळापत्रक बाबत.  08-07-2024  जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत ( Hall Ticket).  03-07-2024  द्वितीय गुणपत्रक, प्रमाणपत्र, स्थलांतर व तात्पुरते प्रमाणपत्र छपाईबाबत.  03-07-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट 2024 विद्यार्थ्यांची अति विलंब/विशेष अतिविलंब/ अतिविशेष ‍ अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  24-06-2024  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इ.5 वी व इ.8 वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणा-या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्जासाठी मुदतवाढ प्रक्रियेबाबत.  24-06-2024  कोल्हापूर विभागीय मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्र म्हणून शाळेची नियुक्ती केलेबाबत.  21-06-2024  कोल्हापूर विभागीय मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्र म्हणून शाळेची नियुक्ती केलेबाबत.  21-06-2024  इ.१० वी व इ.१२ वी परीक्षेस शाळा / क.महविद्यालययास मंडळ मान्यता नसलेल्या विषय खाजगीरीत्या अध्ययन करून स्वतःच्या जबाबदारीवर विध्यार्थ्यास प्रविष्ट होण्याची परवानगी देण्याबाबतच्या सध्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत.  19-06-2024  कोल्हापूर विभागीय मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्र म्हणून आपल्या शाळेची नियुक्ती केलेबाबत.  19-06-2024  जुलै-ऑगस्ट 2024 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता 12 वी) माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी) व सामान्यज्ञान (जी.के) विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  13-06-2024  जुलै - ऑगस्ट २०२४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने विलंब शुल्काने सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत.  12-06-2024  वापरलेल्या २२ x ३६ व १५ x २४ आकाराच्या गनीबॅग ( Laminated Polypropylene Bag) विक्रीबाबत.  06-06-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळापत्रक बाबत  06-06-2024  कार्यालयात टेबल, खुर्च्या व फॅन या साहित्याचा पुरवठा करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.  06-06-2024  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षा मार्च २०२४ च्या गुणपत्रिका व इतर साहीत्य वाटपाबाबत.  05-06-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) मार्च २०२४ परीक्षेच्या INSPIRE Award Advisory Note /Eligibility Note बाबत.  03-06-2024  जुलै-ऑगस्ट २०२४ उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकबाबत.  03-06-2024  जुलै-ऑगस्ट २०२४ उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकबाबत.  31-05-2024  जुलै-ऑगस्ट २०२४ माध्यमिक (इ. १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेचे परीक्षा शुल्क संगणकीय चलन Download करून चलनावरील Bank of India Virtual Account मध्ये NEFT / RTGS द्वारे भरणा करणे बाबत.  31-05-2024  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२४ परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत.  30-05-2024  इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी सन २०२२-२३ साठी वार्षिक नोदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक.  29-05-2024  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थांच्या मूळ गुणपत्रिका, स्थलांतर प्रमाणपत्र, इतर साहित्य आणि मार्च २०२५ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्यता प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत.  29-05-2024  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थांच्या मूळ गुणपत्रिका, स्थलांतर प्रमाणपत्र, इतर साहित्य आणि मार्च २०२५ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्यता प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत.  29-05-2024  जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) पुरवणी परीक्षेचे परीक्षा शुल्क Bank of India Virtual Account मध्ये NEFT/RTGS द्वारे भरणेबाबत.  29-05-2024  मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकांचे समुपदेशन सेवा सुरु ठेवण्याबाबत.  29-05-2024  माध्यमिक शालांत (इ. १० वी) प्रमाणपत्र मार्च २०२४ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियाबाबत.  27-05-2024  मार्च-२०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत (इ.१० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबतचे प्रकटन.  25-05-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) जुलै -ऑगस्ट २०२४ परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  24-05-2024  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ व मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पारीक्षा शुल्कामध्ये वाढ करणे बाबत.  24-05-2024  उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०२४ व मुख्य परीक्षा २०२५ साठी परीक्षा शुल्कामध्ये वाढ करणे बाबत.  24-05-2024  फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ.१२ वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशन सेवा सुरु ठेवण्याबाबत.  22-05-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०२४ गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकन अर्ज करणेबाबतची मुदत वऑनलाईन प्रक्रिया बाबत.  21-05-2024  मार्च -२०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबतचे प्रकटन.  20-05-2024  इ.१० वी मार्च २०२४ परीक्षेस लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत.  16-05-2024  मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता ५वी व ८वी च्या मूल्यमापन निकाल जाहीर करणेबाबत .  06-05-2024  इ. १० वी मार्च २०२४ परीक्षेस शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत.  30-04-2024  इ.१० वी व इ. १२ वी फेब्रुवारी - मार्च २०२४ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका व पुरवणी उत्तरपत्रिका झेरॉक्स प्रती काढणे व स्कॅनिग करून पाठीवणे.  29-04-2024  निविदा क्र. K-०४ - कार्यालयातील उपहारगृह चालविणे बाबत.  29-04-2024  सन 2023-24 मधील राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागातील विद्यार्थ्यांची (इ.10 वी व इ.12 वी) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईन व्दारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  26-04-2024  Revised Tender notice.  24-04-2024  सन २०२४-२५ साठी कार्यालयातील अभिलेख बायडिंग / दुरुस्ती करणेसाठी अधिकृत दरपत्रक पाठीवणेबाबत.  23-04-2024  सन 2023-24 मधील राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागातील विद्यार्थ्यांची (इ.10 वी व इ.12 वी) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईन व्दारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  15-04-2024  Request for sharing information with HSC Appeared student about "MAH B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 introduced for A.Y. 2024-2025.  11-04-2024  सन 2023-24 मधील राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागातील विद्यार्थ्यांची (इ.10 वी व इ.12 वी) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईन व्दारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  03-04-2024  सन 2023-24 मधील राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागातील विद्यार्थ्यांची (इ.10 वी व इ.12 वी) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईन व्दारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  26-03-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ चे तोंडी, प्रात्यक्षिक व अंतर्गत (Practical & Internal) मूल्यमापनाचे ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या गुण / श्रेणी मधील दुरुस्ती बाबत.  26-03-2024  सन 2023-24 मधील राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागातील विद्यार्थ्यांची (इ.10 वी व इ.12 वी) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती करणेसाठी ऑनलाईन व्दारे माहिती सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  21-03-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व (इ. १० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ Out of Turn परीक्षेच्या ऑनलाईन पद्धतीने गुण भरणेबाबत.  18-03-2024  सन २०२३-२४ मधील राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागातील विद्यार्थ्यांची (इ. १० वी व इ. १२ वी) परीक्षा शुलक प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणीबाबत (कार्यपद्धती).  15-03-2024  शिक्षण संक्रमण अंकाबाबतची शाळांना सूचना देणेबाबत..  05-03-2024  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कारबाबत.  01-03-2024  इ.१२ वी फेब्रु.-मार्च २०२४ खाजगी विद्यार्थी (Form No. १७) मूळ कागदपत्रे घेऊन जाणेबाबत.  27-02-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ प्रात्यक्षिक, तोंडी व श्रेणी अंतर्गत (Practical & Internal) मूल्यमापनाचेसाहित्य जमा करणे बाबत.  27-02-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी)व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेसाठी राज्यमंडळ स्तरावर समुपदेशक नियुक्ती बाबत.  21-02-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ चे प्रात्यक्षिक, तोंडी व श्रेणी अंतर्गत (Practical &Internal) मूल्यमापनाचे साहित्य जमा करणे बाबत.  21-02-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा मार्च २०२४ करिता प्रविष्ठ खेळाडू विद्यार्थास सवलतीचे वाढीव गुण देनेबाबत.  16-02-2024  माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) व सामान्यज्ञान (जी. के.) या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेसाठी नियुक्ती केलेल्या केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व तांत्रिक सहाय्यक यांची नावे पाठीवणे बाबत.  16-02-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) मार्च २०२४ परीक्षेसाठी चित्रकला, शास्त्रींय कला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  13-02-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ तोंडी, प्रात्यक्षिक व अंतर्गत (Practical & Internal) मूल्यमापनाचे ऑनलाईन पद्धतीने गुण भरणेबाबत.  12-02-2024  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १०वी) मार्च २०२४ परीक्षेच्या दिव्यांग स्टिकरबाबत सूचना.  12-02-2024  मार्च २०२४ च्या माध्यमिक माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या सेंटर समरी (AB LIST) बाबत.  12-02-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२४ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या, आलेख,नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत.  09-02-2024  इयत्ता १२ वी विषयाच्या शिक्षक, परीक्षक व नियामक यांच्या कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत.  06-02-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ मधील प्रात्यक्षिक/श्रेणी/ तोंडी/ परीक्षेचे गुण ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविता घेणाऱ्या अडचणींना मार्गदर्शन करणेसाठी तांत्रिक सहायक नेमणुकीबाबत.  06-02-2024  स्टेशनरी व लेखनसामुग्री दरपत्रक मागिवणेबाबत मुदतवाढ बाबत.  06-02-2024  उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु.-मार्च २०२४ समुपदेशक नियुक्ती बाबत.  05-02-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) फेब्रु/मार्च २०२४ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच स्विकारणेबाबत.  02-02-2024  K-16,K-17 व K-18 निविदा /दरपत्रक मुदतवाढबाबत.  01-02-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत (इ. १२वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) फेब्रु./मार्च २०२४ परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या वाढीव वेळेबाबत.  31-01-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ चे प्रात्यक्षिक व अंतर्गत (Practical & Internal) मूल्यमापनाचे ऑनलाईन पद्धतीने गुण भरणेबाबत.  30-01-2024  मार्च २०२४ मधील शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत  30-01-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) प्रात्यक्षिक, तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षेदरम्यान शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना भरारी पथकामार्फत भेट देण्यात येणार असल्याबाबत.  29-01-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ परीक्षेसाठी विद्यार्थांना द्यावयाच्या वाढीव वेळेबाबत.  24-01-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १०वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ तोंडी, प्रात्यक्षिक, श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्वीकारण्याबाबत.  24-01-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १०वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळापत्रकबाबत.  24-01-2024  फेब्रु.-मार्च २०२४ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत (Hall Ticket).  19-01-2024  कार्यालयास कंत्राटी सुरक्षारक्षक पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत मुदतवाढ.  19-01-2024  स्टेशनरी व लेखनसामुग्री दरपत्रक मागिवणेबाबत.  19-01-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी -मार्च 2024 शिक्षासूची वाचनाबाबत.  18-01-2024  निविदा / दरपत्रक सूचना  18-01-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळापत्रका बाबत.  17-01-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ च्या तोंडी / प्रात्यक्षिक /श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्विकारणे बाबत.  17-01-2024  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ चे प्रात्यक्षिक व अंतर्गत (Practical & Internal) मूल्यमापनाचे गुण ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबतच्या सूचनेबाबत.  17-01-2024  मार्च २०२४ मधील मधील माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थाना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  15-01-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रु.-मार्च २०२४ च्या परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने अतिविलंब शुल्काने सादर करण्याच्या तारखांना अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत.  12-01-2024  कार्यालयास कंत्राटी सुरक्षारक्षक पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत.  08-01-2024  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च 2024 माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) व सामान्यज्ञान (जी. के.) या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  05-01-2024  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा मार्च २०२४ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  15-12-2023  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थाना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत.  14-12-2023  मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्याबाबत.  14-12-2023  निविदा क्र. १४ निविदा पाकिटे छपाई बाबत.  13-12-2023  सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील १५ जिल्हातील ४० तालुक्या व्यतिरिक्त इतर तालुक्यामधील १०२१ महसूल विभागामध्ये दुष्काळ घोषित-परीक्षा शुल्क परतावा.  12-12-2023  मुख्यध्यापक / प्राचार्य यांच्या संयुक्त सभेच्या सुधारित वेळापत्रकाबाबत.  12-12-2023  निविदा क्र.K-१९/भांडार/२०२४-२५/ सुमो, तवेरा, इंडिका इ. वाहने प्रासंगिक तत्वावर भाड्याने पुरवणे बाबत.  11-12-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी) परीक्षा मार्च २०२४ करिता प्रविष्ठ दिव्यांग विद्यार्थ्यांस सवलती देणेबाबत.  11-12-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा मार्च २०२४ करिता प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची हजेरीतील तफावत क्षमापित करणे तसेच आवेदनपत्ररद्द करणे बाबत.  11-12-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रु-मार्च २०२४ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  08-12-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रु-मार्च २०२४ च्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  08-12-2023  मुख्यध्यापक / प्राचार्य यांच्या संयुक्त सभेबाबत.  07-12-2023  ई १०वी /ई १२वी परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२४ परीक्षा केंद्रावर लाईट, पंखे , जनरेटर संच इ. सुविधा उपलब्ध असलेबाबतचे हमीपत्र सादर करणेबाबत.  01-12-2023  Regarding International Punjabi Language Olympiad-2023.  30-11-2023  फ्रेब्रुवारी\ मार्च २०२४ माध्यमिक (ई १० वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेचे परीक्षा शुल्क संगणकीय चलन डाउनलोड करून चालनावरील Bank Of India Virtual Account मध्ये NEFT / RTGS द्वारे भरणा करणेबाबत.  30-11-2023  प्रात्यक्षिक परीक्षा देयक भरण्याबाबतच्या सूचना.  30-11-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२वी ) परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०२३ करिता प्रविष्ठ विद्याथ्यांचे मूळ प्रमाणपत्र वितरण करणे बाबत.  29-11-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२वी ) परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०२३ च्या परीक्षेच्या मूळ प्रमाणपत्र वितरणा बाबत.  29-11-2023  Dushkalgrast Vidhyathi - Pariksha Fee Partavababat.  28-11-2023  विविध प्रकारची पाकीटे छपाईबाबत दरपत्रक मागिवणेबाबत.  22-11-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ.12 वी फेब्रु ‘मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे, प्रिलिस्ट, चलन व एक्सेल यादी जमा करणेबाबत तसेच पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार, तुरळक विषय विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेच्या साक्षांकित छायाप्रत विभागीय मंडळास सादर करणेबाबत.  20-11-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ.12 वी फेब्रु ‘मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या विलंब शुल्काच्या तारखांबाबत.  20-11-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षा मार्च २०२४ परीक्षेस परीक्षक / नियामक नेमणूक तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात शिक्षक माहिती पाठविणेबाबत.  20-11-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इ.10 वी मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या नियमित तारखांना मुदतवाढ व विलंब शुलकाच्या तारखांबाबत.  20-11-2023  फेब्रु/मार्च २०२४ उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेचे परीक्षा शुल्क संगणकीय चलन Download करून चलनावरील Bank of India Virtual Account मध्ये NEFT / RTGS द्वारे भरणा करणेबाबत.  08-11-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या गुणपत्रक, प्रमाणपत्रावरील विद्यार्थ्यांच्या नावांत व जन्मतारखेतील दुरुस्ती/ बदल करणे बाबत.  06-11-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्यास मुदतवाढ देणे व चलन Downlaod करून बँकेत शुल्क भरण्याच्या तारखांबाबत.  03-11-2023  फेब्रुवारी -मार्च २०२४ माध्यमिक शालान्त (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा अंतिम वेळापत्रकाबाबत.  02-11-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रु-मार्च २०२४ च्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  31-10-2023  इ. ११ वी फेब्रुवारी-मार्च २०२४ परिक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे योग्यता प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  30-10-2023  शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून इ. ११ वी व इ. १२ वी च्या भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र;जीवशास्त्र व गणित (कला, वाणिज्य, विज्ञान) या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील सूचनांमधील बदलाबाबत.  27-10-2023  इ. ११ वी फेब्रुवारी-मार्च २०२४ परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे योग्यता प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  27-10-2023  इ.१२ वी फेब्रुवारी-मार्च २०२४ परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या अंशतः अंध विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या अक्षरातील प्रश्नपत्रिका छपाईबाबत.  20-10-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) मार्च २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.  19-10-2023  शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता वर्धित/नूतनीकरण बाबतचे प्रस्ताव दाखल करणे बाबत.  16-10-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) फेब्रु.-मार्च २०२४ परीक्षक/नियामक नेमणुकीबाबत तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात शिक्षक माहिती पाठिवणेबाबत.  10-10-2023  खरेदी नोटीस.  09-10-2023  फेब्रु./मार्च -२०२४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.  06-10-2023  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास व कागदपत्रे स्विकारण्यास मुदतवाढ देण्यात आले बाबत.  06-10-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रु-मार्च २०२३ च्या परीक्षेच्या मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  06-10-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या स्वाध्याय पुस्तिका मंडळ संकेतस्थळावर पी. डी.एफ. (PDF) स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आलेबाबत.  06-10-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च २०२४ च्या परीक्षेस परीक्षक/नियामक नेमणूक तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात शिक्षक माहिती पाठिवणेबाबत.  06-10-2023  फेब्रु./मार्च २०२४ च्या इ. १० वी व इ. १२ परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्विकारणे बाबत.  03-10-2023  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास व कागदपत्रे स्विकारण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेबाबत.  15-09-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रु.-मार्च २०२४ परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  14-09-2023  जुन्या व नवीन शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रथम मान्यता देणे, मान्यता वर्धित करणे व कायम मान्यता देणेबाबत.  4-09-2023  जुन्या व नवीन शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रथम मान्यता देणे, मान्यता वर्धित करणे व कायम मान्यता देणेबाबत.  4-09-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षेत होणाऱ्या गैरप्रकाराबाबत.  1-09-2023  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रिये बाबत.  31-08-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ करीता प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या मूळ गुणपत्रिका वितरणाबाबत.  31-08-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ करीता प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या मूळ गुणपत्रिका वितरणाबाबत.  31-08-2023  फेब्रुवारी-मार्च २०२४ उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या संभाव्य वेळापत्रकाबाबत.  29-08-2023  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालांत (इ. १० वी) प्रमाणपत्र जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियाबाबत.  28-08-2023  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ पुरवणी परिक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत.  27-08-2023  जुन, २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी मूल्यमापनाचा निकाल जाहीर करणे बाबत.  24-08-2023  फेब्रुवारी-मार्च २०२४ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जाबाबत.  14-08-2023  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२१ च्या इ.१० वी व इ.१२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत.  14-08-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेमधील दि. २०/०७/२०२३ रोजीच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत.  10-08-2023  फेब्रुवारी-मार्च २०२४ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जाबाबत.  10-08-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन (ONLINE) नाव नोंदणी अर्जाबाबत.  10-08-2023  प्रकल्प वीर गाथा आवृत्ती (३.०) संकल्पना अंमलबजावणी बाबत.  10-08-2023  इयत्ता ११ वी / १२ वी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज सादर करणेबाबतच्या सूचना.  03-08-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत.  01-08-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेमधील दि. २०/०७/२०२३ आणि २८/०७/२०२३ रोजीच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत .  01-08-2023  प्रकल्प वीर गाथा आवृत्ती (३.०) संकल्पना अंमलबजावणी बाबत.  01-08-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत.  28-07-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेमधील दि. २८/०७/२०२३ रोजीच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत.  28-07-2023  राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) पत्रानुसार राज्य मंडळा कडील अनुउत्तीर्ण विद्यार्थाना NIOS मध्ये प्रवेशाबाबत.  26-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत.  21-07-2023  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ परीक्षेमधील दि.२०/०७/२०२३ रोजीच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत.  20-07-2023  शिक्षण संक्रमण अंकाची वर्गणी जमा करणेबाबत.  14-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२३ परीक्षक/नियामक मानधनाबाबत.  13-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (I.T.) विषयाची ऑनलाईन परीक्षा.  12-07-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या हेल्पलाईन सेवेबाबत.  12-07-2023  राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (NIOS) परीक्षा ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर २०२३ केंद्रासाठी नोदणी व अभ्यास केंद्राबाबत.  06-07-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या,आलेख, नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर्स व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत.  06-07-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या,आलेख, नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर्स वापरण्याबाबत.  06-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या, नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर्स वापरण्याबाबत.  06-07-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या ( इ.१० वी) वेळापत्रकाबाबत.  06-07-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ तोंडी, श्रेणी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वितरण व गुणतक्ते भरण्याबाबत सूचना.  06-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ प्रात्यक्षिक / तोंडी /श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्वीकारणे व जमा करणे बाबत.  06-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ च्या परीक्षेसाठी शिक्षासूची वाचनाबाबत.  06-07-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या प्रवेशपत्रामध्ये विषय, माध्यम, नावातील, आईच्या नावातील, जन्मतारीख व जन्मस्थळ दुरुस्तीबाबत.  04-07-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या ओनलाईन प्रवेशपत्राबाबत.  04-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ शास्त्र,तंत्र, व्यावसायिक आणि किमान कौशल्य आधारित व्यवसायिक विषयाच्या प्रात्यक्षिक/तोंडी परीक्षेबाबत.  04-07-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ शास्त्र व गणित (४०) विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या व्यवस्थेबाबत.  04-07-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुक्लाने परीक्षेचे आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  28-06-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२३ विद्यार्थांची अतिविलंब/ विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखाबाबत.  21-06-2023  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्र. परीक्षा फेब./मार्च २०२१ च्या विद्यार्थांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत.  16-06-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने विलंब शुल्काने सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत.  16-06-2023  श्रेणीसुधार योजना विकल्प फॉर्म.  15-06-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचे आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या विद्यार्थांची प्रिलिस्ट व इतर कागदपत्रे जमा करणे बाबत.  15-06-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने विलंब शुल्काने सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत.  12-06-2023  इ. १२ वी फेब्रु.-मार्च २०२१,२०२२,२०२३ Form No. ७ खाजगी विद्यार्थी मूळ कागदपत्रे घेवून जाणे बाबत.  07-06-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ .१० वी) प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत.  07-06-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र फेब्रुवारी-मार्च २०२३ (इयत्ता १२ वी) परीक्षेच्या स्थलांतर प्रमाणपत्र (Migration Certificate) बाबत.  06-06-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  06-06-2023  मार्च २०२३ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मूळ गुणपत्रिका वितरणाबाबत.  06-06-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुल्क आकारणीबाबत.  06-06-2023  माध्यमिक शालांत (इ.१० वी) प्रमाणपत्र मार्च २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकंन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियाबाबत.  02-06-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) मार्च २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत.  01-06-2023  इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी सन २०२३-२४ साठी वार्षिक नोदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक.  31-05-2023  शिक्षण संक्रमण अंकाची वर्गणी जमा करणे बाबत.  31-05-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुल्क आकारणी बाबत.  30-05-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचे आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरताना घ्यावयाच्या महत्वाच्या सूचनाबाबत.  29-05-2023  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या मूळ गुणपत्रिका व स्थलांतर प्रमाणपत्र आणि मार्च २०२४ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्यता प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत.  29-05-2023  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) पुरवणी परीक्षेचे आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  26-05-2023  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकाचे समुपदेशन सेवा सुरु ठेवण्याबाबत.  25-05-2023  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र फेब्रुवारी/मार्च - २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकंन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियेबाबत.  25-05-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२वी) फेब्रुवारी /मार्च २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत..  24-05-2023  जुन्या व नवीन शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रथम मान्यता देणे, मान्यता वर्धित करणे व कायम मान्यता देणेबाबत.  23-05-2023  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन- २०२१ च्या विद्यार्थांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत.  31-03-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ क्रीडा सवलतीचे गुण देण्याच्या प्रस्तावांना मुदतवाढ देनेबाबत.  27-03-2023  मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थाना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला अतिरिक्त गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  15-03-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (I.T.) व सामान्यज्ञान (G.K.) या या विषयाचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठीवणेबाबत.  12-03-2023  इ.१२ वी फेब्रु./मार्च २०२3 From No.17 खाजगी विद्यार्थी मूळ कागदपत्रे घेवून जाणेबाबत.  09-03-2023  इ.१२ वी फेब्रु/मार्च २०२४ (इ.११ वी २०२२-२३) मूळ योग्यता प्रमाणपत्र घेवून जाणेबाबत.  09-03-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (I.T.) व सामान्यज्ञान (G.K.) या या विषयाचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठीवणेबाबत.  07-03-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२३ च्या तोंडी / अंतर्गत व प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या आउट ऑफ टर्न तारखाबाबत.  06-03-2023  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी खेळाडू, एन सी सी , स्काउट व गाइड प्रस्तावांचे छाननी शुल्क आकारणीबाबत.  28-02-2023  कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाचा इ.१२ वी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका परीक्षण/नियमन करण्यावर बहिष्काराबाबत.  24-02-2023


.
  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ परीक्षेसाठी दिव्यांग विद्यार्थास सवलती देणेबाबत.  22-02-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटीबाबत.  21-02-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या परीक्षेसाठी समुपदेशक नियुक्तीबाबत.  15-02-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी /मार्च २०२३ च्या प्रात्यक्षिक /तोंडी/प्रकल्प परीक्षेसाठी विलंबाने आवेदनपत्र भरलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.  10-02-2023  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेच्या हेल्पलाईन सेवेबाबत.  10-02-2023  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या (इ.१० वी) वेळापत्रकबाबत.  08-02-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वितरण तथा OMR गुण तक्ते भरणेबाबतच्या सूचना.  08-02-2023  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१0 वी)मार्च एप्रिल २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, आलेख, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर वापरण्याबाबत.  08-02-2023  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१0 वी)मार्च एप्रिल २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, आलेख, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत.  08-02-2023  मार्च २०२३ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमापत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या प्रवेशपत्रामध्ये विषय, माध्यम, नावातील,आईच्या नावातील, जन्मतारीख व जन्मस्थळ दुरुस्तीबाबत.  06-02-2023  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रा बाबत.  04-02-2023  उच्च माध्यमिक व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२३ शिक्षासूची वाचनाबाबत.  02-02-2023  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थाना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला अतिरिक्त गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  01-02-2023  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांच्या चित्रकला प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.  31-01-2023  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र प्रात्यक्षिक परीक्षा इ. १० वी मार्च २०२३ तोंडी, प्रात्यक्षिक, श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्वीकारणे बाबत.  30-01-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) फेब्रु/मार्च २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर वापरण्याबाबत.  27-01-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) फेब्रु/मार्च २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच स्विकारणेबाबत.  27-01-2023  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत (Hall Ticket).  25-01-2023  इयत्ता १२ वी फेब्रुवारी/मार्च २०२३ परीक्षा आरोग्य व शारिरीक शिक्षण (३०) आणि जलसुरक्षा आणि पर्यावरण(३१) विषयाच्या तक्त्याबाबत.  25-01-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) विषयाची ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  17-01-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) व सामान्यज्ञान (जी. के.) या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  17-01-2023  माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) व सामान्यज्ञान (जी. के.) या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेसाठी नियुक्ती केलेल्या केंन्द्र संचालक,पर्यवेक्षक व तांत्रिक सहाय्यक यांची नावे पाठिवणे बाबत .  17-01-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु-मार्च २०२३ अंतर्गत व बहिस्थ परीक्षक नियुक्तीबाबत.  17-01-2023  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२३ च्या तोंडी / प्रात्यक्षिक/श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्वीकारणे बाबत.  17-01-2023  उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक / तोंडी /प्रकल्प / अंतर्गत परीक्षा आयोजित करणे. गुणतक्ते भरणे व साहित्य जमा करण्याबाबतच्या सूचना.  13-01-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२३ वेळापत्रक बाबत.  13-01-2023  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  12-01-2023  फेब्रुवारी / मार्च २०२३ च्या इ.१०वी व इ.१२वी परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांचे नावनोदणी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  09-01-2023  इ.१२ वी फेब्रु /मार्च 2023 FromNo. 17 खाजगी विद्यार्थी मूळ कागदपत्रे घेवून जाणेबाबत.  06-01-2023  इ.१२ वी फेब्रु /मार्च २०२४ (इ.११ वी २०२२-२०२३) मूळ योग्यता प्रमाणपत्र घेऊन जाणेबाबत.  06-01-2023  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च २०२३ विद्यार्थांची अतिविलंब/ विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.  23-12-2022  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्रअतिविलंब (इ.१२वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२३ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  19-12-2022  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत.  19-12-2022  फेब्रुवारी - मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग /खेळाडू विद्यार्थांचे प्रस्ताव पाठीवणे बाबत  15-12-2022  शास्त्रीय कला, (गायन,वादन, नृत्य) चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या तसेच खेळाडू, एन.सी.सी. , स्काऊट व गाईड विद्यार्थांच्या प्रस्तावांना छाननी शुल्क फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेपासून आकारणी करणेबाबात  15-12-2022  मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे,खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थांचे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्याबाबत.  01-12-2022  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची नियमित विद्यार्थांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणे बाबत.  30-11-2022  शास्त्रीय कला, (गायन,वाद्य,नृत्य), चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या तसेच खेळाडू,एन.सी.सी , स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावांना छाननी शुल्क फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेपासून आकारणी करणे बाबत.  30-11-2022  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेबाबत  24-11-2022  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) मार्च २०२३ च्या परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत मुदतवाढ देणेबाबत.  24-11-2022  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांच्या ऑनललाईन नावनोदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास व कागदपत्रे स्विकारण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  24-11-2022  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेबाबत.  21-11-2022  राज्यातील सर्व शाळांमधून भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे वाचन करणेबाबत.  21-11-2022  मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांची हजेरीतील तफावत क्षमापित करणे, आवेदनपत्रे रद्द करणे इ.बाबत  17-11-2022  इ.१० वी /इ.१२ वी परीक्षा फेब्रु./मार्च २०२३ परीक्षा केंद्रावर लाईट,पंखे, जनरेटर संच इ. सुविधा उपलब्ध असलेबाबतचे हमीपत्र सादर करणे बाबत.  17-11-2022  फेब्रु-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या नियमित शुल्कास मुदतवाढ व विलंब शुल्काच्या तारखांबाबत.  16-11-2022  फेब्रु-मार्च २०२३ च्या इ.१० वी व इ.१२ वी परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांसाठी नावनोदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने अतिविलंब शुल्काने स्विकारणेबाबत.  14-11-2022  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थांच्या ऑनलाईन नावनोदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास व कागदपत्रे स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेबाबत.  10-11-2022  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु-मार्च २०२३ परीक्षक/नियामक नेमणूक तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात शिक्षक माहिती पाठीवणेबाबत.  10-11-2022  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु-मार्च व जुलै-ऑगस्ट २०२२ मूळ प्रमाणपत्र वितरणबाबत  07-11-2022  सन २०२२-२३ मध्ये इ. ११ वी मध्ये प्रवेश घेऊन उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु/मार्च- २०२४ च्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ हॊणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्यता प्रमाणपत्रे (Eligibility Certificate) वाटपाबाबत.  07-11-2022  फेब्रुवारी - मार्च२०२३मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्चमाध्यमिक प्रमाणपत्र(इ.१२वी) परिक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत.  07-11-2022  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १0 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत  04-11-2022  मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांच्या संयुक्त सभेबाबत  04-11-2022  माध्यमिक शालांत (इयत्ता १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ परीक्षक/नियामक नेमणूक तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात शिक्षक माहिती पाठीवणेबाबत.  02-11-2022  इयत्ता ११ वी, इयत्ता १२ वी चाचणी, सत्र परीक्षा पद्धतीबाबत...  31-10-2022  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२ च्या परीक्षेची मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  20-10-2022  फेब्रु/मार्च २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा २०२२ मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत  20-10-2022  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ चे परीक्षेपासून इ. १० वी व इ. १२ वीच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्काचे आकारणी बाबत.  20-10-2022  वीर गाथा प्रकल्प आवृत्ती भाग २  19-10-2022  मंडळाचे साहित्य वितरण करणे व स्विकारणे साठी मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्रांच्या नि नियुक्ती बाबत    2018-04-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-03-28


  दि. १६ ते २२ मार्च या कालावधीत जलजागृती सप्ताह साजरा करणेबाबत ....    2018-03-17


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणीस बहिष्काराबाबत    2018-03-07


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( १० वी. ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी. ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०१८ परिरक्षक सुरक्षितबाबत    2018-03-06


  MHTCET, JEE, NEET साठीचे " ऑनलाईन प्रिपरेशन पोर्टल " बाबत    2018-03-03


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (1)    2018-02-28


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (2)    2018-02-28


  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ परीक्षा केंद्रावर नियोजित वेळेनंतर आल्याने प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत    2018-02-27


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-02-23


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या माध्यमिक (इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी हस्तपोहोच करण्याबाबत    2018-02-16


  दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा. पंतप्रधान महोदयाचा विदार्थ्यांशी संवादाबाबत ......    2018-02-14


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत    2018-02-13


  उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण मे / जून २०१८ ऑनलाईन माहिती मागविणेबाबत ( मुदतवाढ )    2018-02-12


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०१८ परीक्षेत नियमित प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कलचाचणी परीक्षा ऑनलाईन (online ) घेणेबाबत    2018-02-11


  राष्ट्रीय व राज्य पातळीवररील क्रीडा स्पर्धेत स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडू विदयार्थ्यांना शाळेत उपस्तितीबाबत सवलतीबाबत (National and state patalivararila Games upastitibabata school vidayarthyanna tournament players who share savalatibabata)    2018-02-10


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  फेब्रु. / मार्च २०१८ ,मध्ये घेण्यात येणाऱ्या कलचाचणी बाबत    2018-02-05


  इ. १० वी ग्रेड लिस्ट बाबत ......    2018-02-05


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र मार्च २०१८ परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रिका (hall Ticket ) प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत ......    2018-02-05


  MHT CET, JEE, NEET साठी प्रश्नपेढी बाबत ......    2018-02-03


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धतीबाबत व अतिरिक्त गुण देण्याचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत..    2018-02-01


  appointment as chief conductor for ssc    2018-01-31


  इ. १० वी व १२ वी ची प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत .....    2018-01-31


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ प्रवेशपत्रिका (hollticket)तपासणीबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ च्या प्रवेशपत्रिका व प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा साहित्य वितरणाबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक "माहिती तंत्रज्ञान " विषय शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत    2018-01-22


  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./ मार्च २०१८ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरण्याबाबतच्या व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना    2018-01-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या तोंडी /प्रकल्प /अंतर्गत परीक्षा तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षा तारखांबाबत    2018-01-17


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत ....    2018-01-15


  इ.११ वी व इ.१२ वी स्तरावरील पुनश्च पुनर्रचित मेकॅनिकल टेक्नोलोंजि विषयाच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या (HSC Vocational) अंमलबजावणी बाबत.    2018-01-12


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची कार्यपद्धती    2018-01-12


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-10


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-09


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (1)....    2018-01-08


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (2).....    2018-01-08


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०१८ साठी खाजगी विद्यार्थ्यांची प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.    2018-01-08