मुख्य पान         आमच्याबद्दल         सभासद         परिपत्रके          संपर्क
कार्यपद्धती

नमुना अर्ज

नियम व कायदे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिकनियम २०१५

नमुना अर्ज

1. verification & photocopy form
  

2. dup. marklist & certificate demand form
  

3. Revaluation form
  

4. Cancellation of application form
  

5. 50 To 59 % Hajeri Shamapit Form
  

6. 60 TO 75 % Hajeri Shamapit Form
  

7. परिरक्षक स्वीकृती पत्र
  

8.केंद्रसंचालक स्वीकृती फॉर्म
  

9.दिव्यांग विदयार्थी आवश्यक फॉर्म